MAKKELIJK!

Makkelijke Service Wij zorgen ervoor dat al uw leerlingen eenvoudig toegang krijgen tot de toetsomgeving. Bij vragen krijgt u altijd direct antwoord.

Makkelijk Afgenomen Het toetsprogramma wijst zichzelf en de leerling kan zonder uitleg aan de slag.  De toets kan zowel door de eigen vakdocent als via een collega-surveillant worden afgenomen.

Makkelijke Correctie De toetsresultaten van de leerlingen worden automatisch nagekeken en verwerkt. De docent hoeft geen aanvullende correctie uit te voeren.

Makkelijk om van te leren Elke leerling krijgt direct inzicht in de gemaakte fouten. Door de onmiddellijke feedback over waar de fout zit en hoe de vraag beantwoord had moeten worden is het leerrendement het grootst.

Makkelijk Overzicht Docenten krijgen makkelijk inzicht waar de hiaten zitten. Hiaten bij afzonderlijke leerlingen en hiaten op klassenniveau. De docent krijgt inzicht in welke onderdelen van het vak het voor leerlingen lastig is en op welk cognitief niveau (RTTI) het beter of slechter gaat. Op die manier kan er snel geschakeld worden naar maatwerkoplossingen voor iedere leerling!

Naast de rapportage op leerling- en klassenniveau zien scholen ook hoe de toets vergelijkenderwijs op andere scholen is gemaakt.

Werkt u met RTTI-online? Alle resultaten worden automatisch doorgegeven en direct gerelateerd aan alle andere vakken waarvoor een basisniveau taal en rekenen voorwaardelijk is.