OVERZICHTELIJK!

Overzichtelijke prestaties Je ziet de prestaties van je leerlingen in één overzicht: zowel op de leerdoelen (domeinen) als op RTTI. Dat is handig want zo komen ook de oorzaak van de achterblijvende resultaten in beeld. En dat is vervolgens dan weer een ideaal vertrekpunt voor effectieve bijles, ook door anderen dan de eigen docent.

Overzichtelijke klassikale aandachtspunten Je ziet in één oogopslag welke vragen de leerlingen na de uitleg nog steeds niet snappen en waar je klassikaal nog aandacht aan moet geven.

Overzichtelijke rapportage Je ziet per leerling de ontwikkeling op zijn of haar taal- en rekenniveau en als de school RTTI-online gebruikt, zie je ook in één overzicht de ontwikkeling op taal en rekenen én de relatie met de andere vakken (vakoverstijgend en methode-onafhankelijk).