Van de bedenkers van RTTI

UitgeverijPlus

De Taal- en Rekenadviestoetsen zijn meer dan zomaar toetsen, ze geven advies waar je nog aan moet werken. Ze zorgen ervoor dat leerlingen ook leren van de toets door uitgebreide feedback en uitleg.

Lerend toetsen en toetsend leren

De Adviestoets Taal en de Adviestoets Rekenen voor het PO, VO en MBO. Een krachtige diagnose van de reken- en taalvaardigheid van leerlingen.

  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat.
  • Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
  • Oplossingsstrategieën voor een goed antwoord.