Adviestoetsen

Supersnel gedetailleerd inzicht in het taal– en rekenniveau van studenten en leerlingen

De adviestoetsen taal en rekenen maken inzichtelijk waar de mogelijke vertragingen zitten vanuit de basisschool, onderbouw/bovenbouw van het voortgezet onderwijs of binnen het MBO. Door de gerichte feedback en feedforward bieden de adviestoetsen leerlingen bovendien de unieke mogelijkheid te leren van hun antwoorden. De adviestoetsen volgen de kaders van de referentieniveaus en zijn methode-onafhankelijk. Dé Adviestoets die precies doet wat je wilt. Voor docent én leerling.

Overzicht

Formatieve evaluatie in een handomdraai

De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek. De toets past in een lesuur en wordt digitaal afgenomen en automatisch gecorrigeerd. Plaats- en tijdonafhankelijk. De rapportage biedt in één oogopslag alle informatie die je als docent niet wil missen.

Screenshot Adviestoets
Screenshot RTTI-online

Evaluatie en rapportage op vakdomein én cognitief niveau
De toets signaleert waar leerlingen het goed doen of juist onderuit gaan. Breuken? Procenten? Tekstbegrip? Werkwoorden? Dat is handig om te weten, want dan kan er gerichte en persoonlijke actie worden ondernomen. De toets signaleert daarnaast met wat voor soort vragen leerlingen moeite hebben. Gaan kennisvragen goed of juist niet? Hoe zit het met eenvoudige toepassingsvragen? Of gaat het vooral goed of fout bij complexere toepassings- en inzichtsvragen? De gedetailleerde rapportage biedt praktische hulp voor een persoonlijk leeradvies.

Leren van de toets
Doordat iedere vraag en opdracht is voorzien van glasheldere remediërende feedback en feedforward kunnen leerlingen ook echt leren van de toets. De terugkoppeling per opdracht geeft de leerling aanwijzingen over wat er precies bevraagd wordt, over de mogelijke achtergrond van de benodigde kennis om de vraag te kunnen beantwoorden en over een denkbare oplossingsstrategie.

En wat dat betreft is de Taal- en Rekenadviestoets meer dan zomaar nog een toets. Het is een vorm van ‘lerend toetsen en toetsend leren.’

Makkelijk

Naast de rapportage op leerling- en klassenniveau zien scholen ook hoe de toets vergelijkenderwijs op andere scholen is gemaakt. 

Werkt u met RTTI-online? Dan worden alle resultaten automatisch doorgegeven en direct gerelateerd aan alle andere vakken waarvoor een basisniveau taal en rekenen voorwaardelijk is.

Investeer in uw onderwijs en maak gebruik van ons kennismakingsaanbod

Maak kennis met de 1F-Taaladviestoets en 1F-Rekenadviestoets voor een combinatieprijs van € 6,60 per leerling. Voor dit bedrag krijg je per leerling 2 Adviestoetsen voor taal én 2 Adviestoetsen voor rekenen, zodat je ook de ontwikkeling van een leerling in kaart brengt. Vanzelfsprekend zijn deze toetsen vanuit het NPO-budget/versterking basisvaardigheden te bekostigen.
Zonder gedoe meteen aan de slag!

Neem contact op via e-mail of vul het contactformulier in.

Maak kennis met de 1F-Taaladviestoets en 1F-Rekenadviestoets voor een combinatieprijs van € 6,60 per leerling.
Zonder gedoe meteen aan de slag!

Neem contact op via e-mail of vul het contactformulier in.

  Gecertificeerde toetsen
  De Taal- en Rekenadviestoetsen zijn meer dan zomaar toetsen, ze geven advies waar je nog aan moet werken. Ze zorgen ervoor dat leerlingen ook leren van de toets door uitgebreide feedback en uitleg.

  Lerend toetsen en toetsend leren
  De Adviestoets Taal en de Adviestoets Rekenen voor het PO, VO en MBO. Een krachtige diagnose van de reken- en taalvaardigheid van leerlingen.

  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat.
  • Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
  • Oplossingsstrategieën voor een goed antwoord