Supersnel gedetailleerd inzicht in taal – en rekenniveau van uw leerlingen!

De adviestoetsen taal en rekenen maken inzichtelijk waar de mogelijke vertragingen zitten vanuit de basisschool, onderbouw/bovenbouw van het voortgezet onderwijs of binnen het MBO. Door de gerichte feedback en feedforward bieden de adviestoetsen leerlingen bovendien de unieke mogelijkheid te leren van hun antwoorden. De adviestoetsen volgen de kaders van de referentieniveaus en zijn methode-onafhankelijk. Dé Adviestoets die precies doet wat je wilt dat hij doet. Voor docent én leerling.

SNEL

Afname in 50 minuten, op school of thuis

MAKKELIJK

Online afgenomen, automatisch nagekeken

OVERZICHTELIJK

Informatieve en overzichtelijke rapportages

Formatieve evaluatie in een handomdraai

De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek. De toets past in een lesuur en wordt digitaal afgenomen en automatisch gecorrigeerd. Plaats- en tijdonafhankelijk. De rapportage biedt in één oogopslag alle informatie die een goede docent niet mag missen.

Evaluatie en rapportage op vakdomein én cognitief niveau

De toets signaleert waar leerlingen het goed doen of juist onderuit gaan. Breuken? Procenten? Tekstbegrip? Werkwoorden? Dat is handig om te weten, want dan kan er gerichte en persoonlijke actie worden ondernomen. De toets signaleert daarnaast met wat voor soort vragen leerlingen moeite hebben. Gaan kennisvragen goed of juist niet? Hoe zit het met eenvoudige toepassingsvragen? Of gaat het vooral goed of fout bij complexere toepassings- en inzichtsvragen? De gedetailleerde rapportage biedt praktische hulp voor een persoonlijk leeradvies.

Leren van de toets

Doordat iedere vraag en opdracht is voorzien van glasheldere remediërende feedback en feedforward kunnen leerlingen ook echt leren van de toets. De terugkoppeling per opdracht geeft de leerling aanwijzingen over wat er precies bevraagd wordt, over de mogelijke achtergrond van de benodigde kennis om de vraag te kunnen beantwoorden en over een denkbare oplossingsstrategie.

En wat dat betreft is de Taal- en Rekenadviestoets meer dan zomaar nog een toets. Het is een vorm van ‘lerend toetsen en toetsend leren.’

Methode-onafhankelijk en vakoverstijgend inzicht!