Wanneer adviestoetsen inzetten

Hoeveel leerachterstand hebben onze nieuwe brugklassers met Taal en Rekenen? Waar zitten de vertragingen bij onze leerlingen? Welke leerlingen hebben extra hulp nodig en waarmee?

Met de adviestoetsen krijg je supersnel gedetailleerd inzicht in het taal- en rekenniveau van de leerlingen.

Adviestoetsen helpen met een volledige set toetsen, tooling en support!

  • Snel: in een lesuur af te nemen, thuis of op school.
  • Makkelijk: Direct inzetbaar, digitaal afgenomen en nagekeken. De toetsresultaten zijn voorzien van RTTI en worden direct ingelezen in het dashboard van RTTI-online.
  • Overzichtelijk: alles in één dashboard: resultaten per leerling, vergelijking met andere vakken en het landelijk gemiddelde.

Lerend toetsen en toetsend leren

Met de Taal- en Rekenadviestoetsen leren uw leerlingen van de toets door gerichte feedback en heldere uitleg.

  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat. Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden en oplossingsstrategieën voor een goed antwoord.
  • Formatieve evaluatie in een handomdraai. De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek.
  • Informatieve en overzichtelijke uitleg en rapportage.

Signaleer én leer

In deze tijden van hybride onderwijs is het lastig voor docenten om te zien hoe hun leerlingen er voor staan. En als je weet waar ze staan, is het lastig om ze op afstand individueel te ondersteunen. 

Om snel en makkelijk te kunnen zien hoe het staat met de taal- en rekenprestaties van uw leerlingen biedt UitgeverijPlus met de Adviestoetsen Taal en Rekenen een prachtige oplossing, gebruik makend van de volledige toolset van RTTI-online als Dashboard en TestFox als toetssysteem. Hiermee wordt inzichtelijk waar de mogelijke vertragingen zitten. Door de gerichte feedback en feedforward leren leerlingen van hun antwoorden. 

Met name het geven van uitleg over het goede antwoord is zeer effectief (Kortekaas-Rijlaarsdam,et. al. (2020) Effecten van inhaal- en ondersteuningsprograma’s om onderwijsachterstanden in te halen: een eerste overzicht van internationale en Nederlandse literatuur. Vrije Universiteit: researchinstitute Learn!).