PO - VO - MBO

Formatieve evaluatie in een handomdraai

De adviestoetsen taal en rekenen maken inzichtelijk waar de mogelijke uitval en hiaten zitten voor PO, VO en MBO. Met de gerichte feedback en feedforward bieden de toetsen leerlingen bovendien de unieke mogelijkheid te leren van hun antwoorden. 

De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek. De toets past in een lesuur en wordt digitaal afgenomen en automatisch gecorrigeerd. Plaats- en tijdonafhankelijk. De rapportage biedt in één oogopslag alle informatie die een goede docent niet mag missen.

Leren van de toets

Doordat iedere vraag en opdracht is voorzien van glasheldere remediërende feedback en feedforward kunnen leerlingen ook echt leren van de toets. De terugkoppeling per opdracht geeft de leerling aanwijzingen over wat er precies bevraagd wordt, over de mogelijke achtergrond van de benodigde kennis om de vraag te kunnen beantwoorden en over een denkbare oplossingsstrategie.

En wat dat betreft is de Taal- en Rekenadviestoets meer dan zomaar nog een toets. Het is een vorm van ‘lerend toetsen en toetsend leren.’

Evaluatie en rapportage op vakdomein én cognitief niveau

De toets signaleert waar leerlingen het goed doen of juist onderuit gaan. Breuken? Procenten? Tekstbegrip? Werkwoorden? Dat is handig om te weten, want dan kan er gerichte en persoonlijke actie worden ondernomen. De toets signaleert daarnaast met wat voor soort vragen leerlingen moeite hebben. Gaan kennisvragen goed of juist niet? Hoe zit het met eenvoudige toepassingsvragen? Of gaat het vooral goed of fout bij complexere toepassings- en inzichtsvragen? De gedetailleerde rapportage biedt praktische hulp voor een persoonlijk leeradvies voor zowel PO, VO als MBO.

Investeer in uw onderwijs en maak gebruik van ons kennismakingsaanbod

Maak nu kennis met de 1F-Taaladviestoets en 1F-Rekenadviestoets voor een combinatieprijs van € 6,60 per leerling. Je krijgt voor dat bedrag per leerling 2 Adviestoetsen voor taal én 2 Adviestoetsen voor rekenen, zodat je ook de ontwikkeling van een leerling in kaart brengt. Vanzelfsprekend zijn deze toetsen vanuit het NPO-budget/versterking basisvaardigheden te
bekostigen.

Zonder gedoe meteen aan de slag!

Neem contact op via e-mail of vul het contactformulier in.

  De Taal- en Rekenadviestoetsen zijn meer dan zomaar toetsen, ze geven naast inzicht in het referentieniveau ook advies waar je nog aan moet werken. Ze zorgen ervoor dat leerlingen ook leren van de toets door uitgebreide feedback en uitleg.

  Lerend toetsen en toetsend leren
  De Adviestoets Taal en de Adviestoets Rekenen voor het PO, VO en MBO. Een krachtige diagnose van de reken- en taalvaardigheid van leerlingen én leren van de toets door uitgebreide feedback en uitleg:

  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat.
  • Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
  • Oplossingsstrategieën voor een goed antwoord..


  De Taal- en Rekenadviestoetsen zijn meer dan zomaar toetsen, ze geven advies waar je nog aan moet werken. Ze zorgen ervoor dat leerlingen ook leren van de toets door uitgebreide feedback en uitleg.

  Lerend toetsen en toetsend leren
  De Adviestoets Taal en de Adviestoets Rekenen voor het PO, VO en MBO. Een krachtige diagnose van de reken- en taalvaardigheid van leerlingen.

  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat.
  • Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
  • Oplossingsstrategieën voor een goed antwoord.